Aktywacja karty procent

Aby móc korzystać z przywilejów użytkownika programu procent należy najpierw aktywować posiadaną kartę. W tym celu prosimy o wypełnienie tego poniższego formularza. Karta zostanie aktywowana w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia. Wszystkie podane przez Państwa dane będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Pola oznaczone symbolem gwiazdki są wymagane.

Informacje o Tobie

Informacje o Twojej firmie

W przypadku osoby fizycznej prosimy o zaznaczenie tego faktu w polu "nazwa firmy".

Administratorem danych osobowych jest PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, KRS nr 0000258329. Podstawą prawną przetwarzania jest umowa dot. korzystania z programu Procent.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy uczestnictwa w programie Procent, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Użytkownikom będącym osobami fizycznymi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych celem zawarcia umowy jest obowiązkowe, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w programie Procent.